υπολογιστής
παροχών

Δείτε πόσο σώζετε από το SAM!

Το σημερινό σας αυτοκίνητο

*τρέχουσα τιμή καυσίμων από 26.05.2024

Πόσο επωφελείται
από τη χρήση
του SAM σας;

Το αυτοκίνητό σου
xx euro / 100 km
SAM
xx euro / 100 km
ανά μέρα xx euro xx euro xx euro
ανά εβδομάδα xx euro xx euro xx euro
κάθε μήνα xx euro xx euro xx euro
ανά έτος xx euro xx euro xx euro